יום שלישי, 15 ביולי 2014

עתיד הנכים בישראל

בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות למצבם העגום של הנכים בישראל, כאשר מעל ל- 300 אלף איש סובלים עדיין מבידוד חברתי, מחסור תעסוקתי וקיצוץ בקצבאות. גם כאשר דנים בעתידו של מגזר זה, המצב לא נראה מבטיח. יחד עם זאת, קיימות מספר נקודות אור, ולכן חשוב להיות מודעים לשינויים הצפויים לטובה או לרעה בעתיד הקרוב והרחוק של נכי ישראל.

שינויי ספר הליקויים

ממשלת ישראל מתכננת בשנה האחרונה לבצע שינויים בספר הליקויים, אשר מגדיר את הקריטריונים הנדרשים לקביעת נכות ולקבלת קצבת נכות והטבות נוספות. על פי אומדנים שונים קיים חשש כי שינויים אלו יגרמו לחלקים נכבדים מציבור הנכים לאבד את זכויותיהם לקצבת נכות באופן מלא או חלקי. כמו כן, שינויים אלו ישפיעו על קבלת זכויות והטבות נוספות, כמו הטבות במס או פוליסות ביטוח. ציבור הנכים לא נותר שקט לאור השינויים הצפויים ופעל בחזיתות שונות על מנת לפתוח את הדיון בנושא לציבור הרחב. המוסד לביטוח לאומי טוען מצידו כי שינויים אלו נועדו לעדכן את ספר הליקויים שנערך בשנת 1956 ולעדכנו למצב הרפואי והבריאותי הקיים בימינו. כמו כן, נטען כי השינויים לא יפגעו במי שכבר נמצא זכאי לנכות.

הקמת ארגון מרכז לייצוג נכי ישראל

במדינת ישראל פועלים כיום כ- 150 ארגוני נכים התנדבותיים אשר מייצגים רק חלקים מסוימים במגזר, בעוד שאחרים נותרים ללא כל גוף שייצג ויתמוך בהם. לנוכח המצב החליט בשנה האחרונה שר הרווחה לקדם הקמת ארגון מרכזי, אשר יתוקצב על ידי המדינה וייצג את כלל הנכים בישראל באופן מוסדר ומאורגן. לשם כך מוקמת ועדה מיוחדת שנועדה לקבוע את אופי הנכים בישראל, מצבם וצרכיהם השונים.

שיפור הסכמי ניידות נכים

שר הרווחה פועל לאחרונה לשיפור הסכמי הניידות עבור ציבור הנכים. במסגרת שינויים אלו תגדל מכסת הזכאים לקבלת הטבות בתחומי הניידות. כמו כן, שינויים אלו ירחיבו את ההטבות עבור נכים בעלי רכב פרטי, ישפרו את מתן ההלוואות לרכישת רכבים, ויעבירו את כל תחום אבזור הרכב לידיו של הביטוח הלאומי.

שיפור נגישות נכים

לאחרונה נכנסו לתוקפן תקנות נגישות שירות שונות עבור ציבור הנכים, המחייבות כל מבנה שמעניק שירות לציבור לספק הנגשה לנכים בפעולות שונות. מדובר בפעולות כדוגמת כניסה מותאמת לנכים בחנויות, חניות נכים, מבני דת, נגישות למשיכת כסף מכספומט, וכן הנגשת פרסום, אתרי אינטרנט ומוקדי שירות לקוחות. יחד עם זאת, בפועל הנגשה זו עדיין אינה מיושמת, ובעתיד מתוכננים אמצעים שונים על מנת לאוכפה.

יום חמישי, 3 באפריל 2014

מהן ההקלות במס שבעלי נכות יכולים לקבל מהמדינה

אנשים בעלי נכות ומוגבלות זכאים על פי חוק לזכויות והקלות רבות במס. הקלות אלו מקיפות תחומי חיים רבים, ביניהם מיסים בגין תעסוקה ושכר, הוצאות על רכישת והחזקת דירה, והוצאות בריאות. חשוב מאוד להכיר את הזכויות המגיעות בחוק על מנת לממשן במלואן.

 פטור מלא או חלקי בתשלום מס הכנסה

ראשית, לפטור אוטומאטי ממס הכנסה זכאים בעלי נכות של 100% או עיוורים. בעלי נכות של 90% ויותר זכאים לאחר הגשת בקשה לפטור מלא או חלקי ממס הכנסה, וזאת בהתאם לרמת ההכנסה ושיעור הנכות של המבקש. על מנת לקבל את ההנחה יש לפנות לפקיד שומה אזורי לצורך פתיחת תיק מיוחד, ולמלא טופס בקשה לפטור ממס הכנסה, שאליו יצורף מסמך המעיד על אחוזי הנכות המשוערים של המבקש. לאחר מכן יקבל המבקש טופס לקביעת אחוזי נכות, אותו יש לאשר בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים מטעם הביטוח הלאומי. כמו כן, למי שעדיין לא נקבעו אחוזי נכות קבועים מותר לבקש הפניה לוועדה רפואית משותפת של הביטוח הלאומי ומס הכנסה, אשר תקבע את שיעור הנחות והזכאות לפטור ממס הכנסה.

הטבות בתשלום ארנונה

באפשרותן של עירייה או רשות מקומית להעניק לבעלי נכויות הנחה של עד 80% מגובה תשלומי הארנונה. זאת התאם למצב האישי והכלכלי של מבקש ההנחה, ולשיעור נכותו. לצורך הגשת בקשה להנחת ארונה יש למלא טופס מתאים, ולהגישו לידי יחידת הגבייה של הרשות המקומית. אל הטופס יש לצרף אישור מהביטוח הלאומי וכל מסמך המעיד על מצב אישי וכלכלי, ועל מוגבלויות מבקש ההנחה.

פטור מתשלום היטלי ומיסי מקרקעין

בעלי נכויות זכאים לפטור מהיטלים שונים עבור עסקאות מקרקעין, לרבות אגרת העברת בעלות ואגרת חכירת קרקע. כמו כן, ניתנת הנחה על מס רכישה בעת רכישת דירה או קרקע עבור בעל נכות. את הבקשות לפטור יש להגיש בלשכת רישום מקרקעין במשרדי מיסוי מקרקעין באזור המבוקש, ולצרף כל מסמך רלוונטי לאישור הנכות ושיעורה.

הנחה על אגרת רישוי
                
להנחה באגרת הרישוי זכאים בעלי נכות של לפחות 60% אשר יש בידם רישיון נהיגה ורכב פרטי, הינם מוגבלים בניודם, נדרשים לסיוע של מקל הליכה או כיסא גלגלים, וזקוקים לרכב מותאם למצבם. לשם כך יש לפנות למשרד התחבורה הסמוך לאזור המגורים, ולהציג תעודה מזהה, רישיון נהיגה ואישור נכות ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון.

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ניתן לבעלי נכויות מעל גיל 18העומדים ברשות עצמם. כמו כן זכאים לפטור נכי צה"ל בעלי לפחות 20% נכות, ונפגעי פעולות איבה בעלי 10% נכות ומעלה אשר מקבלים קצבה חודשית מביטוח לאומי.

הנחה על אגרת נישואין

בעל נכות שיש בידו אישור מטעם רשויות הרווחה אודות מצבו הסוציו אקונומי, זכאי להנחה של 40% בעלות אגרת נישואין. בקשות להנחה זו בצירוף אישור מטעם רשות הרווחה, יש להגיש למועצה הדתית באזור המגורים של בעל הנכות.

הנחות בהוצאות טלפון

מזכאות להנחות בהוצאות שוטפות עשויים ליהנות בעלי נכות כללית של 75%, בעלי נכות רפואית של 80% ומעלה, או הורים לילד בעל 100% נכות. בין היתר מדובר בהנחה עבור שימוש בטלפון קווי, כולל דמי התקנתו.

תשלומי קופות חולים

כל מי שמקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות, זכאי לפטור מתשלום לקופות החולים בעת ביקורי רופא. זאת בנוסף על פטור עבור תשלומים לבתי חולים, מרפאות חוץ ומכונים רפואיים. יש לציין כי הזכאות ניתנת באופן אוטומאטי על פי נתוני האדם, אשר מועברים למחשבי הקופה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

יום רביעי, 26 במרץ 2014

א.צ.מ - החברה המרכזית לאיבזור וציוד מכוניות: השילוב שבין נכות לספורט

א.צ.מ - החברה המרכזית לאיבזור וציוד מכוניות: השילוב שבין נכות לספורט: בישראל, כמו בעולם, לא מעט אנשים סובלים מצבי נכות שונים. לכאורה, קל לחשוב שספורט אינו דבר שמתאים לאנשים שסובלים מנכות. למעשה, ההיפך הוא הנכו...

השילוב שבין נכות לספורט

בישראל, כמו בעולם, לא מעט אנשים סובלים מצבי נכות שונים. לכאורה, קל לחשוב שספורט אינו דבר שמתאים לאנשים שסובלים מנכות. למעשה, ההיפך הוא הנכון. בדיוק כפי שהספורט יפה לבריאות עבור אנשים הבריאים בגופם, כך הוא יפה גם עבור פגועי גפיים, משותקים, קטועי יד, עיוורים ואחרים.

למען הגוף והנפש

מצב של ליקוי גופני עשוי להוביל אנשים מסוימים לשקיעה בדיכאון, מחשבות שליליות ומצבי רוח רעים. לכן, ראוי לזכור היטב את התועלת הבריאותית שטמונה בספורט, שעליהן אין כל וויכוח. הספורט מחזק את השירים, מפתח את סיבולת הלב ריאה, ובמקביל – מסייע להרגשה טובה ומפחית סימפטומים של רגשות רעים, דיכאון, חרדות וכיוצא באלו. כאשר מדובר על אנשים מוגבלים, לעיסוק בספורט חשיבות מיוחדת, דווקא בגלל הליקויים הגופניים. מכיוון שאנשים מוגבלים נוטים להיות יותר במצבים נייחים, של חוסר תנועה, העיסוק הקבוע בספורט עבורם יכול להיות בעל אפקט מרשים על הבריאות הגופנית. שיפור במדדים של לחץ דם, רמות סוכר בדם, שיפור במדדי BMI והגדלה של מסת שריר, כל הדברים הללו ועוד הרבה יותר הופכים את הפעילות הגופנית לחשובה לשמירה על הבריאות הפיזית, בכל גיל ובכל מצב.

שינוי גישה מבורך

בהקשר של פעילות ספורטיבית בקרב נכים, חשוב להצביע על שינוי גישה חשוב שהתרחש בשנים האחרונות. בעבר, ספורט ונכים התקשרו בעיקר בצורה של פעילות משקמת, מעין פיזיותרפיה טיפולית. עם השנים, התרבו המשאבים שהושקעו במתקנים התרבו אפשרויות של מסגרות מתאימות (חלקן תוך שילוב של פעילות עם אוכלוסיית האנשים הבריאים). כך הפך העיסוק בספורט למשהו שגרתי, לאו דווקא לכזה שנגזר מהנכות עצמה. כאשר עוסקים בספורט כאחד האדם, קל יותר להפיק את כל התועלות ואת כל ההנאה מהפעילות. על רקע ההישגים המצוינים של ספורטאים נכים במסגרת אולימפיאדות הנכים האחרונות (המכונים כיום המשחקים הפאראולימפיים), אין ספק שגם אנשים מוגבלים יכולים להיות אפילו ספורטאים מקצועיים ולהגיע להישגים מדהימים בכל קנה מידה.

הטכנולוגיה נכנסת לתמונה

העיסוק בספורט בקרב אנשים מוגבלים מחייב לא פעם שימוש בהתאמות שונות בסביבת האימונים ובמתקני האימון. בדיוק כפי שניתן להסב מכונית רגילה לרכב מותאם, ויש אפילו חברות ישראליות שעושות זאת למשל חברת א.צ.מ, כך ניתן לבצע התאמות בזוגות אופניים, בכיסאות גלגלים, באולמות מונגשים ובעזרים נוספים. לא מעט בזכות הטכנולוגיה המודרנית, יכולים כיום נכים רבים לעסוק כמעט בכל פעילות ספורטיבית. כל אשר נחוץ לכך הוא רצון טוב ומודעות להשלכות החיוביות של הספורט על ה בריאות ועל החיים בכלל.

יום רביעי, 19 במרץ 2014

קצת ספורט - מידע אודות משחקים הפאראלימפיים

בעבר היחס החברתי ביחס לאנשים מוגבלים היה פגום מיסודו. רווחה מאוד התפיסה שראתה באודם המוגבל או הנכה, אדם מסכן ואומלל. למרבה המזל, המצב כיום שונה לחלוטין. שיפור היחס לאדם המוגבל והנכה וההכרה בערכם וביכולותיהם היא פועל יוצר של גורמים רבים כאשר אחד מהם הוא ההכרה ביכולתו של האדם המוגבל להצליח ולהגיע להישגים בזכות כוח רצון, נחישות והתמדה. ההצלחה הגוברת של המשחקים הפאראלימפיים שהיו ידועים בעבר בשם אולימפיאדת הנכים ושעליהם נרחיב מיד את הדיבור, מהווה דוגמא נהדרת לכך שרוח האדם חזקה יותר מכל מגבלה שהיא.

עוברים למרכז הבמה

האפשרות של האדם הנכה להיעזר בעזרים טכניים שונים מאפשרת לו להשתלב בכל תחומי החיים. כפי שנכה יכול כיום להגיע לעבודה באמצעות רכב מותאם אישית ובזכות קיומן של חברות כמו אצמ, כך הוא יכול לעשות שימוש בכיסאות גלגלים מיוחדים ובפרוטזות מיוחדות, כלי להפוך לאלוף אולימפי של ממש. כפי שמעמדו של הנכה בחברה הולך ומשתפר, כך מתרחשת גם התקדמות רבתי בתחום של המשחקים האולימפיים למוגבלים ונכים. אם בעבר היה מדובר על אירוע ספורט שולי, יחסית, וכמעט איזוטרי, הרי שכיום מדובר על אירוע ספורט חשוב ומרכזי בעולם. המשחקים, שנערכים בסמוך לאחר המשחקים האולימפיים הרגילים (לספורטאים שאינם מוגבלים), עברו במהלך השנים כמה רפורמות חשובות. בין השאר הורחבו תחומי הפעילויות, רמת האימונים עלתה פלאים וכך גם המשאבים שמושקעים. כתוצאה מכך, ההישגים שנרשמים היום במהלך המשחקים הם בהחלט מדהימים וראויים להערכה. משמעות רבה יש גם לחלוקה החדשה של המשתתפים בין המקצים השונים. בעבר החלוקה הייתה בהתאם לסוג המגבלה, ללא התייחסות להשפעה שלה על היכולת הביצועית. כיום, החלוקה למקצים נעשית על פי סוג המגבלה בתנועה בלי קשר לסוג הנכות , כך שהתחרות הרבה יותר הוגנת ומתבצעת בתנאים שווים יותר.

יותר משתתפים, יותר ענפים

היבט חשוב שהפך את המשחקים הפאראולימפיים להרבה יותר מושכי קהל מבעבר טמון בהתרחבות, מכמה היבטים:

 • ריבוי משתתפים - כיום רשאים להשתתף במשחקים לא רק אנשים הרתוקים לכיסא גלגלים אלא גם אנשים הסובלים מלקויות שונות ומגוונות, לרבות ליקויי ראיה, ליקויים מוטוריים שונים ועוד.
 • ריבוי אירועים – עם השנים הלכו ונוספו הרבה יותר ענפי ספורט שנכללים במשחקים.
 • כיום כוללים המשחקים את הענפים הבאים:
 • משחקי כדור מסוגים שונים, כגון – כדור סל בכיסאות גלגלים, כדור עף המבוצע במצב ישיבה, כדור רגל לבעלי לקויות שונות ועוד.
 • תחרויות אתלטיקה שונות, שבהם רשאים להשתתף מגוון רחב של מוגבלים.
 • רכיבה על אופניים – כפי שניתן להתאים כלי רכב לנכים, על ידי חברות כמו א.צ.מ הישראלית, כך ניתן להתאים אופניים מיחדות, שניתנות להפעלה ברגל או ביד.
 • בים ובבריכה – לצד תחרויות שחייה במגוון סגנונות, מקובלות גם תחרויות של שייט מפרשיות וחתירה בסירות.
 • טניס – גם רגיל וגם טניס שולחן.
 • בנוסף, ישנה נוכחות גם לענפים כמו רכיבה על סוסים, הרמת משקולות, סיף, קליעה למטרה בחץ וקשת ועוד.
 • יום שני, 17 במרץ 2014

  נכים בתחבורה ציבורית – הפתרונות

  עד לפני שנים לא רבות, השילוב שבין נכים ובין תחבורה ציבורית לא עלה יפה יחד. סידורים מיוחדים לא ננקטו וגם עזרה לאדם מוגבל כמעט שלא הוצעה מצד צוותי העובדים. מצב דברים זה השתנה בשנים האחרונות לטובה. אומנם, אין ספק שיש עוד מה לשפר בתחום, אבל האפשרות להגיע ממקום למקום באמצעות מוניות, אוטובוסים או רכבות – הפכה להרבה יותר מעשית.

  מוניות והסעות

  הדרך הקלה ביותר, אך גם היקרה ביותר, היא לעשות שימוש במוניות או בחברות היסעים שמציעות כלי רכב שמותאמים לצרכי האדם הנכה. על פי רוב, כלי רכב אלו הם כלי רכב רגילים, שעברו התאמות ושיפורים באמצעות אצמ. השיפורים, שכוללים למשל התקנת מעלונים והוספת אביזרי עזר נוספים הופך את הנסיעה לקלה ונוחה. יש לציין שכאשר מדובר על מוניות, קיים הבדל משמעותי לגבי נכויות שונות. עבור נכים הסובלים מליקויי ראיה חמור או מעיוורון, גם מוניות רגילות נחשבות לאמצעי תעבורה נוח וזמין. במקביל, עבור האדם הסובל משיתוק או ממגבלה אחרת בגפיו, מוניות בעלות סידורי נגישות הן דבר הרבה יותר נדיר ויקר המציאות.

  רכבת ישראל

  בנוסף למוניות ולחברות ההסעות, גם רכבת ישראל מציעה פתרון תעבורתי של ממש עבור האדם הנכה. סידורים רבים נעשו ושיפורים רבים בוצעו כתוצאה מהחלטות המחוקק להפוך את הרכבת לזמינה ונגישה גם עבור אנשים מוגבלים, עיוורים או משותקים. כדי לעמוד בדרישות החוק והמוסר, דואגת רכבת ישראל להנגיש לאנשים המשתמשים בכיסא גלגלים לפחות קרון אחד בכל רכבת. את הקרון ניתן לזהות באמצעות סימון מאיר עיניים. בנוסף, מותקנים מושבים ייעודיים, במיוחד לאנשים הסובלים מליקויי ראיה או מליקויים בנידות. צעד חשוב לא פחות ניתן לראות בכך שהנהלת הרכבת מעמידה לרשות הנזקקים לכך איש צוות, וזאת כדי לסייע להם בכל דבר ועניין. סידורים מיוחדים נעשים לא רק בתוך הקרונות כי אם גם באולם הנוסעים ובתחנות, בדלפקים, בלוחות המודעות וכיוצא באלה. בכולם מושקעת מחשבה גם אודות צרכיו של האדם הסובל מליקויים וממגבלות שונים.

  אוטובוסים מונגשים

  חברות האוטובוסים השונות מחויבות להתקין אמצעי נגישות מסוגים שונים. עם השנים חלו התפתחויות בתחום זה, והדבר מתבטא בכך שבאוטובוסים חדשים הדרישות להנגשה מחמירות יותר. בין ההתאמות המיועדות לאוכלוסיית הנכים ניתן למצוא כלי רכב עם רצפה מונמכת, התקנת כבש, סיוע של הנהג כאשר עולה בכך צורך, שמירת מושבים מיוחדים למוגבלים וכן מיקום ייעודי לכשאות גלגלים, אמצעי מיוחדים לליקויי ראיה ועוד. ראוי לציין שאמצעי ההנגשה המחויבים על פי חוק נכללים בעיקרם בקווים עירוניים בלבד.

  יום רביעי, 12 במרץ 2014

  נכים בתחבורה ציבורית - הקשיים


  בישראל, שחפצה להיות מדינה מתוקנת ומתקדמת, מכיל כיום ספר החוקים הרבה מאוד חוקים שעוסקים בזכויות של אוכלוסיית הנכים. בין היתר, נכים אמורים ליהנות משוויון זכויות מלא ובפרט משוויון באספקת מקורות פרנסה ותעסוקה. בנוסף, יש גם זכות לניידות משופרת, דבר שבא לידי ביטוי בחיוב חברות התחבורה הציבורית באספקת שירותי תעבורה מונגשים. למרות שיפורי הנגישות התחבורתית, מסתבר שהקשיים של השימוש החופשי באוטובוסים, ברכבת או במוניות, רבים מדי. התוצאה – רק מעטים עושים שימוש קבוע באמצעי התחבורה הללו. ראוי מאוד לתת את הדעת לשאלה מדוע למרות השיפורים נותרו עדיין קשיי שימוש רבים. רק המודעות לסיבות הללו יוכלו לשנות את המצב מיסודו.

  נגישות חלקית

  כיום, נכים רבים מאי פעם נוהגים ברכבים מיוחדים, שעברו התאמות על ידי חברות מתמחות, כגון אצמ, למשל. גם אלה שיכולים ומסוגלים לנהוג בעצמם ובמיוחד אלה שלא יכולים לעשות כן, היו מעוניינים מפעם לפעם להשתמש בתחבורה ציבורית באופן חופשי, קל ופשוט. משאלות שבאו לברר מהם הקשיים שעומדים בפני שימוש שכזה עולה תמונה קפקאית למדי. החוק היבש קובע שיש לקיים תחבורה ציבורית מונגשת. מעיון מדוקדק בתקנות עולה שמדובר על נגישות חלקית, במקרה הטוב. כאשר מדובר על קווים עירוניים של אוטובוסים – חלה החובה לספק הנגשה מלאה. עם זאת – כאשר מדובר על קווים בין עירוניים – אין חובה להנגיש והרוב הגדול של האוטובוסים הללו אכן אינם מונגשים. מעבר לכך, מוניות מותאמות לנכים – כמעט ולא קיימות. מלבד כלי הרכב עצמם, גם שירותים נלווים לנכים לוקים בחסר. עמדות מודיעין, שירותים לנכים, שילוט ללקויי ראיה – כולם אינם מוצעים בהיקף הראוי. מלבד הנגישות החלקית הזאת, יש היבט חשוב לא פחות והוא – המודעות לשירות.

  חייבים לשפר

  משיחות עם נכים ומוגבלים אודות הקשיים המלווים אותם בשימוש בתחבורה ציבורית עולה מצב כמעט מביש. חלק גדול מנותני השירותים אינם מודעים לחוקים ואינם מקפידים על יחס שירותי נאות. להלן מספר דוגמאות:
 • נכה שמעוניין להשתמש בשירותי הנסיעה ברכבת חייב להודיע מראש במידה והוא זקוק לעזרת הצוות בעליה ובירידה מהקרון.
 • נכים רבים נתקלו במצב שבו גם כאשר הגיע לתחנה אוטובוס מונגש, הנהג לא סייע להם להגיע למקומם וגם אם עשה כן, לא תמיד בוצעו קשירה ועיגון לצורך בטיחות, כנדרש.
 • לא תמיד יש הקפדה על שמירת המושבים המיועדים למוגבלים פנויים. הצורך להיאבק על הזכות לשבת מעורר אי נוחות וזאת בלשון המעטה.
 • לסיום, על מנת לשפר את המצב, חשוב להציע יותר אמצעי תחבורה מונגשים, לרבות קווי אוטובוס בין עירוניים ומוניות. במקביל, יש להדרך את נותני השירותים כיצד לנהוג במקבלי השירות המוגבלים בגופם ובעלי הצרכים המיוחדים.