יום חמישי, 3 באפריל 2014

מהן ההקלות במס שבעלי נכות יכולים לקבל מהמדינה

אנשים בעלי נכות ומוגבלות זכאים על פי חוק לזכויות והקלות רבות במס. הקלות אלו מקיפות תחומי חיים רבים, ביניהם מיסים בגין תעסוקה ושכר, הוצאות על רכישת והחזקת דירה, והוצאות בריאות. חשוב מאוד להכיר את הזכויות המגיעות בחוק על מנת לממשן במלואן.

 פטור מלא או חלקי בתשלום מס הכנסה

ראשית, לפטור אוטומאטי ממס הכנסה זכאים בעלי נכות של 100% או עיוורים. בעלי נכות של 90% ויותר זכאים לאחר הגשת בקשה לפטור מלא או חלקי ממס הכנסה, וזאת בהתאם לרמת ההכנסה ושיעור הנכות של המבקש. על מנת לקבל את ההנחה יש לפנות לפקיד שומה אזורי לצורך פתיחת תיק מיוחד, ולמלא טופס בקשה לפטור ממס הכנסה, שאליו יצורף מסמך המעיד על אחוזי הנכות המשוערים של המבקש. לאחר מכן יקבל המבקש טופס לקביעת אחוזי נכות, אותו יש לאשר בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים מטעם הביטוח הלאומי. כמו כן, למי שעדיין לא נקבעו אחוזי נכות קבועים מותר לבקש הפניה לוועדה רפואית משותפת של הביטוח הלאומי ומס הכנסה, אשר תקבע את שיעור הנחות והזכאות לפטור ממס הכנסה.

הטבות בתשלום ארנונה

באפשרותן של עירייה או רשות מקומית להעניק לבעלי נכויות הנחה של עד 80% מגובה תשלומי הארנונה. זאת התאם למצב האישי והכלכלי של מבקש ההנחה, ולשיעור נכותו. לצורך הגשת בקשה להנחת ארונה יש למלא טופס מתאים, ולהגישו לידי יחידת הגבייה של הרשות המקומית. אל הטופס יש לצרף אישור מהביטוח הלאומי וכל מסמך המעיד על מצב אישי וכלכלי, ועל מוגבלויות מבקש ההנחה.

פטור מתשלום היטלי ומיסי מקרקעין

בעלי נכויות זכאים לפטור מהיטלים שונים עבור עסקאות מקרקעין, לרבות אגרת העברת בעלות ואגרת חכירת קרקע. כמו כן, ניתנת הנחה על מס רכישה בעת רכישת דירה או קרקע עבור בעל נכות. את הבקשות לפטור יש להגיש בלשכת רישום מקרקעין במשרדי מיסוי מקרקעין באזור המבוקש, ולצרף כל מסמך רלוונטי לאישור הנכות ושיעורה.

הנחה על אגרת רישוי
                
להנחה באגרת הרישוי זכאים בעלי נכות של לפחות 60% אשר יש בידם רישיון נהיגה ורכב פרטי, הינם מוגבלים בניודם, נדרשים לסיוע של מקל הליכה או כיסא גלגלים, וזקוקים לרכב מותאם למצבם. לשם כך יש לפנות למשרד התחבורה הסמוך לאזור המגורים, ולהציג תעודה מזהה, רישיון נהיגה ואישור נכות ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון.

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ניתן לבעלי נכויות מעל גיל 18העומדים ברשות עצמם. כמו כן זכאים לפטור נכי צה"ל בעלי לפחות 20% נכות, ונפגעי פעולות איבה בעלי 10% נכות ומעלה אשר מקבלים קצבה חודשית מביטוח לאומי.

הנחה על אגרת נישואין

בעל נכות שיש בידו אישור מטעם רשויות הרווחה אודות מצבו הסוציו אקונומי, זכאי להנחה של 40% בעלות אגרת נישואין. בקשות להנחה זו בצירוף אישור מטעם רשות הרווחה, יש להגיש למועצה הדתית באזור המגורים של בעל הנכות.

הנחות בהוצאות טלפון

מזכאות להנחות בהוצאות שוטפות עשויים ליהנות בעלי נכות כללית של 75%, בעלי נכות רפואית של 80% ומעלה, או הורים לילד בעל 100% נכות. בין היתר מדובר בהנחה עבור שימוש בטלפון קווי, כולל דמי התקנתו.

תשלומי קופות חולים

כל מי שמקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות, זכאי לפטור מתשלום לקופות החולים בעת ביקורי רופא. זאת בנוסף על פטור עבור תשלומים לבתי חולים, מרפאות חוץ ומכונים רפואיים. יש לציין כי הזכאות ניתנת באופן אוטומאטי על פי נתוני האדם, אשר מועברים למחשבי הקופה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

תגובה 1:

  1. כל המידע על ההקלות במס שבעלי נכות יכולים לקבל מהמדינה.

    השבמחק